Har du fuld forældremyndighed?

For at kunne give den korrekte blanket er vi nødt til at vide om du har fuld forældremyndighed eller om du har delt forældremyndighed.